Kalender Akademik Program Sarjana Semester Genap 2017-2018

Berikut kami sampaikan Kalender Akademik Program Sarjana Fisipol UGM Semester Genap 2017-2018